OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

  

História:

Prvá písomne doložená správa pochádza z roku 1451. Ďalšia zmienka o Uliči pochádza z obdobia pôsobenia zbojníckej družiny Fedora Hlavatého, ktorej členmi boli v roku 1492 aj obyvatelia obce Ulič. Pôvodný kaštieľ z 19. storočia bol zbúraný v roku 1967. Zachovali sa zvyšky jeho parku s alejou. Grécko-katolícky kostol z r. 1867 bol postavený na mieste pôvodného dreveného kostola.